Verzekering

 • De ongevalaangifte moet binnen de kortste termijn worden opgestuurd naar het Algemeen KAVVV secretariaat, t.a.v. Davy Van Bogaert, op het adres:
  Boomgaardstraat 22 bus 16 te 2600 Berchem.
  Tel.03/239.99.05 – GSM: 0476/676.385
  E-mail: secretariaatkavvv@skynet.be 

  Deze aangifte moet volledig ingevuld worden of vergezeld zijn van een doktersattest.  Het Secretariaat stuurt de ongevalaangifte na controle van de gegevens van het slachtoffer door naar Ethias.
   

 • Van zodra Ethias in het bezit is van de ongevalaangifte, ontvangt het slachtoffer een speciaal formulier dat u na vereffening van de medische, farmaceutische en eventuele hospitalisatiekosten samen met deze documenten aan uw ziekenfonds dient voor te leggen.
   
 • Dit formulier wordt vervolgens ingevuld door uw ziekenfonds en moet aan Ethias worden teruggezonden vergezeld van de volgende documenten:
              - ofwel een genezingsattest;
              - ofwel een verlengingsattest;
  en niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden.
   
 • Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.
   
 • Adres: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.